ที่มาและประวัติของจังหวัดบุรีรัมย์

ที่มาและประวัติ บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 5 และมีพื้นที่กว้างเป็นอันดับที่ 17 ของประเทศไทย

จังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่ตั้งของโบราณสถานสำคัญ สมัยอารยธรรมขอม อย่างพนมรุ้ง และเมืองต่ำ และในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศูนย์กีฬาขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยสโมสรฟุตบอล, สนามแข่งรถ และค่ายมวย

บุรีรัมย์เป็นเมืองแห่งความรื่นรมย์ตามความหมายของชื่อเมืองที่น่าอยู่สำหรับคนในท้องถิ่นและเป็นเมืองที่น่ามาเยือนสำหรับคนต่างถิ่น เมืองปราสาทหินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์มากมีไปด้วย ปราสาทหินใหญ่น้อย อันหมายถึงความรุ่งเรืองมาแต่อดีต จากการศึกษาของนักโบราณคดีพบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทราวดี และที่สำคัญที่สุดพบกระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย์มาก คือ หลักฐานทางวัฒนธรรมของเขมรโบราณ ซึ่งมีทั้งปราสาทอิฐ และปราสาทหินเป็นจำนวนมากกว่า 60 แห่ง รวมทั้งได้พบแหล่งโบราณคดีที่สำคัญ คือ เตาเผา, ภาชนะดินเผา และภาชนะดินเผาแบบที่เรียกว่าเครื่องถ้วยเขมร ซึ่งกำหนดอายุได้ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15-18 อยู่ทั่วไป และพระพุทธรูปมหาปรัชญาปารมิตตา หลังจากสมัยของวัฒนธรรมขอมหรือเขมรโบราณ แล้วหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มมีขึ้นอีกครั้งตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยปรากฏชื่อว่าเป็นเมืองเก่า และปรากฏชื่อต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ว่าบุรีรัมย์มีฐานะเป็นเมืองหนึ่ง และรู้จักในนามเมืองแปะจนถึง พ.ศ. 2476 ได้มีการจัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาคใหม่ จึงได้ชื่อเป็นจังหวัดบุรีรัมย์มาจนถึงปัจจุบันนี้ชื่อเมืองบุรีรัมย์ ไม่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา และธนบุรีเฉพาะชื่อเมืองอื่น ซึ่งปัจจุบันเป็นอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ เมืองนางรอง, เมืองพุทไธสง และเมืองประโคนชัย พ.ศ. 2319

รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กรุงธนบุรี กรมการเมืองนครราชสีมา มีใบบอกเข้ามาว่า พระยานางรองคบคิดเป็น กบฏร่วมกับเจ้าโอ, เจ้าอิน และอุปฮาดเมืองจำปาศักดิ์ จึงโปรดให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อยังดำรงตำแหน่ง เจ้าพระยาจักรีเป็นแม่ทัพไปปราบจับตัวพระยานางรองประหารชีวิต และสมทบเจ้าพระยาสุรสีห์ (สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท) คุมกองทัพหัวเมืองฝ่ายเหนือยกไปตีเมือง จำปาศักดิ์, เมืองโขง และเมืองอัตตะปือ ได้ทั้ง 3 เมือง ประหารชีวิต เจ้าโอ, เจ้าอิน และอุปฮาด เมืองจำปาศักดิ์ แล้วเกลี้ยกล่อมเมืองต่าง ๆ ใกล้เคียงให้สวามิภักดิ์ ได้แก่ เขมรป่าดง, ตะลุง, สุรินทร์, สังขะ และเมืองขุขันธ์ รวบรวมผู้คนตั้งเมืองขึ้นในเขตขอม เรียกว่า เมืองแปะ แต่งตั้งบุรีรัมย์ และให้บุตรเจ้าเมืองผไทสมันต์แห่งพุทธไธสงเป็นเจ้าเมืองคนแรก

ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2440-2441 เมืองบุรีรัมย์ได้กลับไปขึ้นกับมณฑลนครราชสีมาเรียกว่า “บริเวณนางรอง” ประกอบด้วย เมืองบุรีรัมย์ นางรอง รัตนบุรี ประโคนชัย และพุทไธสง พ.ศ. 2442 มีประกาศเปลี่ยนชื่อ ในคราวนี้เปลี่ยนชื่อ บริเวณนางรองเป็น “เมืองนางรอง”มีฐานะเป็นเมืองจัตวา ตั้งที่ว่าการอยู่ที่เมืองบุรีรัมย์ แต่ตราตำแหน่งเป็นตราผู้ว่าการนางรอง กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเมืองเป็น “บุรีรัมย์” และเปลี่ยนตราตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการเมืองบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2444 เป็นต้นมา

พ.ศ. 2450 กระทรวงมหาดไทยปรับปรุงหัวเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มณฑลนครราชสีมาประกอบด้วย 3 เมือง 17 อำเภอ คือเมืองนครราชสีมา 10 อำเภอ, เมืองชัยภูมิ 3 อำเภอ และเมืองบุรีรัมย์ 4 อำเภอ ซึ่งได้แก่ นางรอง, พุทไธสง, ประโคนชัย (ตะลุง) และรัตนบุรี (ปัจจุบันขึ้นกับจังหวัดสุรินทร์)

ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 ขึ้น ยุบมณฑลนครราชสีมา จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคออกเป็นจังหวัดและอำเภอ เมืองบุรีรัมย์จึงมีฐานะเป็น จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

รายชื่ออำเภอ และหน่วยงานราชการในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ต้องการสั่งดอกไม้ บุรีรัมย์ ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ ร้านดอกไม้บุรีรัมย์ ร้านหวานหวาน บุรีรัมย์

ติดต่อเรา ร้านดอกไม้บุรีรัมย์ ร้านหวานหวานบุรีรัมย์

เพิ่มเพื่อน
https://www.facebook.com/Buriramflowershop
083-8866-510
wanwanflowers@gmail.com
อำเภอเมืองเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เทศบาลเมืองชุมเห็ดเทศบาลตำบลอิสาณเทศบาลตำบลหลักเขตเทศบาลตำบลหนองตาดเทศบาลตำบลบ้านบัวอำเภอนางรองเทศบาลเมืองนางรองเทศบาลตำบลทุ่งแสงทองอำเภอคูเมืองเทศบาลตำบลคูเมืองเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟอำเภอกระสังเทศบาลตำบลกระสังเทศบาลตำบลสองชั้นเทศบาลตำบลหนองเต็งเทศบาลตำบลอุดมธรรมอำเภอหนองกี่เทศบาลตำบลหนองกี่เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรีเทศบาลตำบลดอนอะรางอำเภอละหานทรายเทศบาลตำบลละหานทรายเทศบาลตำบลตาจงเทศบาลตำบลหนองแวงเทศบาลตำบลสำโรงใหม่เทศบาลตำบลหนองตะครองอำเภอประโคนชัยเทศบาลตำบลประโคนชัยเทศบาลตำบลแสลงโทนเทศบาลตำบลโคกม้าเทศบาลตำบลเขาคอกอำเภอบ้านกรวดเทศบาลตำบลบ้านกรวดเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาทเทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์เทศบาลตำบลหนองไม้งามเทศบาลตำบลจันทบเพชรเทศบาลตำบลโนนเจริญเทศบาลตำบลบึงเจริญเทศบาลตำบลปราสาทอำเภอพุทไธสงเทศบาลตำบลพุทไธสงอำเภอลำปลายมาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศเทศบาลตำบลทะเมนชัยอำเภอสตึกเทศบาลตำบลสตึกเทศบาลตำบลศรีสตึกเทศบาลตำบลดอนมนต์เทศบาลตำบลสะแกอำเภอปะคำเทศบาลตำบลปะคำอำเภอนาโพธิ์เทศบาลตำบลนาโพธิ์อำเภอหนองหงส์เทศบาลตำบลหนองหงส์เทศบาลตำบลห้วยหินอำเภอพลับพลาชัยเทศบาลตำบลพลับพลาชัยเทศบาลตำบลจันดุมเทศบาลตำบลโคกขมิ้นอำเภอห้วยราชเทศบาลตำบลห้วยราชเทศบาลตำบลโคกเหล็กเทศบาลตำบลสามแวงอำเภอโนนสุวรรณเทศบาลตำบลโนนสุวรรณเทศบาลตำบลโกรกแก้วอำเภอชำนิเทศบาลตำบลชำนิเทศบาลตำบลหนองปล่องอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์อำเภอโนนดินแดงเทศบาลตำบลโนนดินแดงอำเภอบ้านด่านเทศบาลตำบลบ้านด่านเทศบาลปราสาทอำเภอแคนดงเทศบาลตำบลแคนดงอำเภอเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลพนมรุ้งเทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนาเทศบาลตำบลถาวร
สั่งซื้อทางไลน์ : ร้านดอกไม้บุรีรัมย์ เพิ่มเพื่อน