ด้วยความห่วงใย จากร้านดอกไม้บุรีรัมย์ แจ้งก่อนกลับ ช่วยคนรับได้เตรียมตัว

ด้วยความห่วงใยจาก ร้านดอกไม้บุรีรัมย์ ดอทคอม หวานหวานดอกไม้สด บุรีรัมย์ เพื่อป้องกันโควิด-19 พี่น้อง บุรีรัมย์ ที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 15 จังหวัด กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรปราการ, สงขลา, นราธิวาส, ปัตตานี, ฉะเชิงเทรา, นนทบุรี, ตรัง, เพชรบุรี, สระบุรี และปทุมธานี

ตามที่มีมาตรการปิดแคมป์ก่อสร้างในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ทำให้พี่น้องชาวบุรีรัมย์เดินทางกลับบ้านเกิดในช่วงเวลาดังกล่าว

ขอความกรุณาท่านที่ต้องการเดินทางกลับบุรีรัมย์ แจ้งให้ญาติของท่านทราบก่อนเดินทางกลับ แจ้งกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, เจ้าหน้าที่สาธารณะสุขใกล้บ้าน หรือ อสม.ในชุมชน เพื่อการดูแลท่านให้ปลอดภัย และป้องกันการเผยแพร่ ด้วยความปราถนาดีด้วยใจจริง ร้านดอกไม้บุรีรัมย์ หวานหวาน

สั่งซื้อทางไลน์ : ร้านดอกไม้บุรีรัมย์ เพิ่มเพื่อน